Recykling

Zwrot starego akumulatora!!!

Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy, punkty zbiórki i sprzedaży detalicznej zobowiązane są:

1. Nieodpłatnie przyjąć zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) przy sprzedaży nowego. Zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) lub pojedyncze ogniwo akumulatora przemysłowego, ołowiowego (kwasowego) jest odpadem poużytkowym, gdy zachowuje podstawowe elementy konstrukcyjne.

2. Pobrać opłatę depozytową w wysokości 30 zł. za sztukę w przypadku baterii i akumulatorów samochodowych ołowiowych (kwasowych) oraz potwierdzenia pobrania takiej opłaty, jeżeli przy zakupie akumulatorów kupujący nie przekazał zużytych akumulatorów, w ilości co najmniej, takiej, jak ilość kupionych przez niego akumulatorów nowych.

3. Zwrócić pobraną opłatę depozytową oraz potwierdzić jej zwrot w terminie do 30 dni od dnia jej pobrania, gdy kupujący przekaże zużyty akumulator.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach.