Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Kupujący jest konsumentem, a zakup nastąpił u przedsiębiorcy.
2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
Oświadczenie mogą Państwo przesłać:
- pisemnie na adres: AutoElektro ul.Kobierzyńska 112, 30-382 Kraków
- telefonicznie na numer: 600 593 100
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@auto-elektro.pl 
4. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
5. Jako Sprzedający możemy wstrzymać się z odesłaniem środków za zwracany towar do czasu otrzymania przedmiotu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
6. Zwracany towar nie może posiadać żadnych oznak użytkowania. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy koszty odesłania towaru ponosi Kupujący. 
8. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego na który powinna zostać zwracana kwota.
9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
.............................................
.............................................
............................................. 
Ja.................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy...................................................................................................................., numer oferty............................................................. .
Data zawarcia umowy to............................................................, data odbioru.................................. . 
Imię i nazwisko..........................................................................................
Login Allegro..............................................................................................
Adres....................................................................................................... Data.......................................................................................................... .................................................................................................................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)